Nieuws

'Biogasfabriek Varsseveld is groot risico'

'Biogasfabriek Varsseveld is groot risico'
De komst van een biogasfabriek naar Varsseveld is, in tegenstelling tot wat tot nu toe bekend was, niet zonder risico's, zegt de Stichting Natuur en Milieu Aalten.Die stelt dat het besluit van de gemeente Oude IJsselstreek om de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van de Biogasvereniging Achterhoek toe te staan, is genomen op onvolledige informatie.
VARSSEVELD - De komst van een biogasfabriek naar Varsseveld is, in tegenstelling tot wat tot nu toe bekend was, niet zonder risico's, zegt de Stichting Natuur en Milieu Aalten.Die stelt dat het besluit van de gemeente Oude IJsselstreek om de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van de Biogasvereniging Achterhoek toe te staan, is genomen op onvolledige informatie.
Volgens de bezwaarmakers blijkt uit stukken van onder meer de brandweer die zijn opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) dat een ongeluk kan leiden tot 'lokale ontwrichting' in een groot gebied, waar de gezondheidseffecten 'onherstelbaar' zijn.

'Tankbreuk zet gebied van 23 hectare onder de mest'

Volgens Natuur en Milieu Aalten merkt de brandweer op dat er geen tankputten zijn voorzien en dat in het geval van een tankbreuk een gebied van 23 hectare onder de mest kan komen te zitten. De brandweer zegt niet de middelen te hebben om dit te voorkomen.
Het gebied waar mensen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen heeft een straal tot wel 2400 meter, terwijl de woonkern op 500 meter ligt. Door die grote effecten zijn veel meer burgers en bedrijven belanghebbende, zegt de stichting.

Er zijn stukken 'onder de pet gehouden.'

Het Nijmeegse onderzoeksbureau MOB heeft met onder meer een Wob-verzoek informatie opgevraagd. Volgens de bezwaarmakers zijn toen stukken overlegd, maar niet het onderzoeksrapport van de brandweer. 'De provincie/ODA (de Omgevingsdienst Achterhoek die namens gemeenten en provincie het milieubeleid uitvoert, red.) heeft het advies van de brandweer 'onder de pet gehouden'.

Gemeente moet terugkomen op besluit

Bezwaarmakers en omwonenden hebben het rapport van de brandweer en de daarin geschetste risico's maandagavond besproken. De bezwaarmakers hopen dat de nieuwe informatie voor de gemeente aanleiding is haar standpunt te wijzigen 'om zo haar burgers en bedrijven de bescherming te bieden die ze verdienen'.