Nieuws

Hoogwater: campings evacueren gasten

ARNHEM - Vanwege hoogwater zijn diverse campings in Gelderland begonnen met het evacueren van gasten. Op camping De Grote Altena in Oosterhout gaat het om zo'n 60 plaatsen.
De verwachting is dat een groot deel van de camping pal aan de rivieroever dinsdag overstroomt als de Waal een stand van ruim 13,50 meter haalt.
Een campinggast in Oosterhout pakt zijn spullen.
'Dit is in de 13 jaar dat ik de camping heb, nog nooit voorgekomen in deze tijd van het jaar', zegt campingeigenaar Wil van Elk. Voor hem betekent het een financiële strop. Vanwege het koude voorjaar kwam het seizoen al later op gang. Als het water weer zakt, duurt het zeker nog twee weken voor de grond weer droog genoeg is om er tenten en caravans op te zetten. 

Herwijnen en Maurik

Klik op de icoontjes op het kaartje voor de afzonderlijke campings
Op camping De Zwaan in Herwijnen moeten de gasten op 25 plekken weg.
Op camping De Loswal in Maurik zijn caravans naar hoger gelegen plaatsen verhuisd.

De uiterwaarden lopen onder

De Rijn bij Lobith kwam maandagochtend boven de 12 meter boven NAP, meldt Rijkswaterstaat. Dat betekent dat uiterwaarden gaan onderlopen. Dat is normaal bij zulke hoge waterstanden, maar het gebeurt niet vaak in deze periode van het jaar. Rijkswaterstaat verwacht dat het peil bij Lobith de komende dagen naar 13,60 meter boven NAP gaat. Pas als het waterpeil op 15 meter staat, worden de dijken extra gecontroleerd.
Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten. Zo zijn de stuwen in de Neder-Rijn en Lek geopend. De Neder-Rijn helpt dan bij de afvoer van het overtollige Rijnwater.

Slecht voor vogels, goed voor vissen

Volgens ARK Natuurontwikkeling is het hoogwater een bedreiging voor vogels, zoals de graspieper en de gele kwikstaart. Zij broeden momenteel in de uiterwaarden. Hun nesten zullen wegspoelen als het waterpeil stijgt. Ook voor plantjes en insecten is het de komende week geen pretje. Zij verdrinken. Voor vissen betekent het hoogwater daarentegen kermis, zegt ARK. Hun zwemgebied wordt een stuk groter. De natuur zal - als het water eenmaal gezakt is - wel snel terugknokken. Vogels bouwen dan nieuwe nesten en leggen weer eieren. Ook het bodemleven is sterk genoeg om een frisse start te maken, zegt ARK.

Overstromingen in Centraal-Europa

In Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen en hevige regenval. In Passau in Beieren (Zuid-Duitsland) staat een deel van de historische binnenstad blank. Daar is de hoogste waterstand sinds 1954 bereikt. Het leger wordt daar ingezet.