Nieuws

Werelderfgoed Romeinse Limes stap dichterbij

ARNHEM - De provincie Gelderland gaat met onder meer hetRijk samenwerken om de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst van UNESCO tekrijgen.$(document).ready(function(){createJwPlayerMultipleFiles('cover_container_1649048','http://www.omroepgelderland.nl/web/show/id=1839498/cachetimeout=30/elementHolder=1647777/elementId=1649048/jellycontentids=2049098/mediahost=media.omroepgelderland.nl/ssiObjectClassName=nl.gx.webmanager.cms.mediarepository.MediaCollectionElement/ssiObjectId=1649048/thumbnailHeight=280/thumbnailWidth=500/timing=201504230236/webid=26098/presentationid=338526','http://www.omroepgelderland.nl/web/show/id=1839498/cachetimeout=30/elementHolder=1647777/elementId=1649048/jellycontentids=2049098/mediahost=media.omroepgelderland.nl/ssiObjectClassName=nl.gx.webmanager.cms.mediarepository.MediaCollectionElement/ssiObjectId=1649048/thumbnailHeight=280/thumbnailWidth=500/timing=201504230236/webid=26098/presentationid=338526/mobile=true',false,true,500,280);$.ajax({type: "GET",url: "http://rss.omroepgelderland.nl.kpnis.nl/public/playlist.php?data=" + escape("http://www.omroepgelderland.nl/web/show/id=1839498/cachetimeout=30/elementHolder=1647777/elementId=1649048/jellycontentids=2049098/mediahost=media.omroepgelderland.nl/ssiObjectClassName=nl.gx.webmanager.cms.mediarepository.MediaCollectionElement/ssiObjectId=1649048/thumbnailHeight=280/thumbnailWidth=500/timing=201504230236/webid=26098/presentationid=338526"), dataType: "xml",success: function(xml) {$('#playlist_list').append('Media bij dit artikel');$('#playlist_list').append('');$(xml).find('track').each(function(){var type = $(this).find('type').text();var title = $(this).find('title').text();var location = $(this).find('location').text();$('#playlist_ol').append(''+title+' \(' + type.toLowerCase() + '\)');});$('#playlist_list').append('');}});});Maandag is in Leiden een intentieverklaring getekend.
Daarmee werd de gezamenlijke ambitie onderstreept om deze grens van het oude Romeinse Rijk, die van Katwijk naar Nijmegen loopt, als Werelderfgoed voor te dragen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de partijen gaan samenwerken. 

Grens Romeinse Rijk

Zo'n 2000 jaar geleden vormden de Romeinen een wereldmacht. De Romeinse Limes markeert de grens van het oude Romeinse rijk. Archeologisch onderzoek in dit gebied heeft Romeinse forten, nederzettingen en delen van de Romeinse weg blootgelegd. De Limes was aan de ene kant een militaire zone en aan de andere kant een handelsroute. In het grensgebied ontstond een uitwisseling van culturen; tussen de inheemse bevolking en de soldaten van het Romeinse leger en hun gezinnen.

Grootste archeologische monument van Europa

De voordracht van de Romeinse Limes in Nederland betekent een uitbreiding van drie onderdelen van de oude grens die al op de Werelderfgoedlijst staan. Deze grensgebieden liggen in Engeland, Duitsland en Schotland. Wanneer de Romeinse Limes in Nederland hieraan wordt toegevoegd, vormen deze onderdelen het grootste archeologische monument van Europa. De Romeinse Limes verbindt Nederland met de overige landen die ooit deel uitmaakten van dit wereldrijk.

Uniek gebied

Op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan objecten en gebieden die zo uniek, onvervangbaar en waardevol zijn, dat ze bewaard moeten blijven voor het nageslacht. Momenteel telt Nederland er negen. Volgens gedeputeerde Traag van Cultuur betekent een UNESCO-nominatie van de Romeinse Limes 'internationale waardering voor dit unieke en waardevolle erfgoed en biedt dit ook kansen voor de ontwikkeling van toerisme'.
In Gelderland loopt de Romeinse Limes door Arnhem, Buren, Duiven, Groesbeek, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Nijmegen, Overbetuwe, Rijnwaarden en Ubbergen.