Nieuws

Onderzoek naar misbruik Kinderdorp Neerbosch

NIJMEGEN - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misbruik van kinderen in het voormalig Kinderdorp Neerbosch in Nijmegen.
Bij jeugdzorginstelling Lindenhout hebben zich tot nu toe 15 slachtoffers gemeld. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.
Het onderzoek concentreert zich op de periode 1975-1985. Slachtoffers zeggen dat ze seksueel zijn misbruikt in de tijd dat ze als kind in Neerbosch verbleven, maar velen zijn ook mishandeld. De verwachting is dat het onderzoek deze zomer is afgerond.

Commissie-Samson

De meeste slachtoffers hebben zich gemeld toen de resultaten van het onderzoek van de commissie-Samson naar buiten kwamen. Deze commissie concludeerde dat misbruik in jeugdinstellingen veel voorkwam.

Interview met een slachtoffer:

Achtergrond Kinderdorp

Kinderdorp Neerbosch kwam voort uit de Weezeninrichting, die in 1863 gesticht is door Johannes van ’t Lindenhout. Aan het einde van de 19e eeuw zaten er zo'n 1100 wezen. De gebouwen werden door de wezen onder leiding van leermeesters gebouwd.
In de jaren 60 van de vorige eeuw werden veel gebouwen gesloopt. Ze maakten plaats voor nieuwbouw. De naam werd gewijzigd in Kinderdorp Neerbosch. Het was niet langer een weeshuis, maar een instelling van de Kinderbescherming. De inrichting bestaat inmiddels niet meer.

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het Verwey Jonker Instituut. Het richt zich op de ervaringen van toen en wat daaruit te leren is voor het heden, op wat is voorgevallen en welke ondersteuning alsnog geboden kan worden aan slachtoffers en wat anderszins nog te doen staat.
De Raad van Bestuur van jeugdinstelling Lindenhout wil nog niet voor microfoon reageren, maar laat de redactie van Omroep Gelderland het volgende weten: 'Het is juist dat er een onafhankelijk onderzoek plaats gaat vinden, maar net iets te vroeg om daarover heel veel meer te zeggen. Volgende week maandag zal een persbericht verschijnen waarin details bekend gemaakt worden over het onderzoek en waar slachtoffers hun verhaal onder de aandacht van de onderzoekers kunnen brengen.' Dit zegt Annet van Zon, Raad van Bestuur Lindenhout.
Het is omwille van zorgvuldigheid naar slachtoffers dat op dit moment geen nadere mededelingen gedaan worden: de laatste zaken worden in gereedheid gebracht om slachtoffers goed te woord te kunnen staan en eventueel verder te begeleiden in het doen van hun verhaal. 

Interview met een ander slachtoffer:

Consequenties daders


Sinds 1 april 2013 kunnen ernstige zedenmisdrijven tegen kinderen niet meer verjaren. Er geldt geen verjaringstermijn meer voor verkrachting, aanranding en voor gemeenschap met een minderjarige onder de 16 jaar. De verjaringstermijn is niet alleen afgeschaft voor ernstige zedenmisdrijven die na 1 april 2013 zijn gepleegd, maar ook voor misdrijven die per die datum nog niet zijn verjaard.
Voor minderjarige daders geldt een uitzondering. Is de dader van seksueel misbruik op het moment van het plegen tussen de 12 en 16 jaar, dan geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Voor daders van 16 of 17 jaar geldt dat ernstige zedenmisdrijven niet verjaren.
Wilt u reageren op dit verhaal, dan kunt u mailen naar mklunder@gld.nl.