Nieuws

Geen belangenverstrengeling Oldebroek

OLDEBROEK - Er is geen sprake van belangenverstrengeling tussen oud-wethouder Veldhoen en het werkgelegenheidsproject 'Wijngoed Morren' in Oosterwolde, bij Elburg.
Dat blijkt uit een het eindrapport van een onderzoekscommissie (PDF) van de gemeenteraad. In zijn vrije tijd was Veldhoen aan het werk voor de stichting die het project uit zou voeren, terwijl hij als wethouder besloot over de subsidie.

Wethouder hield zich bezig met contracten werknemer

Stichting Wijngoed Morren moest langdurig werklozen weer aan een baan helpen. Ook waren er plannen voor een zorgherberg waar mensen met een beperking zouden komen te werken. Veldhoen beheerde onder andere de postbus van de stichting, hield zich bezig met contracten van een gedetacheerde medewerker en legde contact en gaf opdrachten in het kader van communicatie en promotie.

Niet strafbaar, maar ook niet handig

In het eindrapport staat dat er geen sprake is van belangenverstrengeling, omdat wethouder Veldoen geen persoonlijk belang heeft in de stichting. Veldhoen heeft de gemeentewet niet overtreden maar zijn werkzaamheden zijn wel 'in strijd met de norm van openheid en integriteit van de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Het is ook in strijd met de eigen gemeentelijke gedragscode,' zo concludeert de commissie.

Zwakke raad versus sterk college

Een aantal van de aanbevelingen die de onderzoekcommissie maakt zijn al doorgevoerd. Tot 2010 bemoeiden de wethouders zich niet mer elkaars portefeuille, in het huidige college geldt dat niet meer. Het collega moet de gemeenteraad beter informeren, maar er wordt ook geconcludeerd dat de raad te weinig tegengas gaf tegen het college. Er moet meer transparantie komen over 'wie, wat, waarom en wanneer doet. Dit voorkomt gespeculeer en een verkeerde voorstelling van zaken', staat er te lezen in het eindrapport.
Wethouder Veldhoen werkt sinds 2011 als wethouder Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Kampen. Op donderdag 30 januari 2014 wordt er in de gemeenteraad over het rapport gesproken.