Nieuws

Burgemeester Neerijnen moet weg

Burgemeester Neerijnen moet weg
De gemeenteraad van Neerijnen heeft maandagavond met 9 tegen 6 stemmen een motie van afscheid aangenomen tegen burgemeester Van Hedel (VVD).
NEERIJNEN - De gemeenteraad van Neerijnen heeft maandagavond met 9 tegen 6 stemmen een motie van afscheid aangenomen tegen burgemeester Van Hedel (VVD).
De motie, ingediend door de SGP, bepaalt dat Van Hedel per 1 januari 2014 vertrekt. Een motie van afscheid staat gelijk aan een motie van afkeuring.
De gemeenteraad bijeen, maandagavond.
Vorige week oordeelde het Bureau Integriteit (BING) dat Van Hedel de gemeenteraad slecht had geïnformeerd over zijn woonsituatie. Van Hedel kampte met dubbele woonlasten, wilde daarvoor compensatie maar speelde geen open kaart tegenover de gemeenteraad.
Die houding staat haaks op de voor bestuurders gevraagde openheid zegt BING. De fracties in de gemeenteraad delen die kritiek.

'Dit past niet bij de rol van burgemeester'

SGP-fractievoorzitter Van Maanen rekende het Van Hedel zwaar aan dat hij zijn huis in Valkenswaard te laat te koop zette, talmde met het zoeken van een huurwoning, huur declareerde voor een woning die niet bewoonbaar was en waarin hij, aldus Van Maanen, nog steeds niet zou wonen. Dat hij daarover de gemeenteraad niet, te laat en onvolledig informeerde, is voor Van Maanen reden geweest de conclusie van BING te onderschrijven. Verder steekt het Van Maanen dat Van Hedel in een reactie op het kritische rapport de schuld bij anderen legde. 'Dat past niet bij de rol van burgemeester', aldus Van Maanen.

'Weinig betrokken bij gemeente Neerijnen'

De fractie Gemeentebelangen die de kwestie destijds aankaartte, herhaalde de eerdere kritiek dat Van Hedel te laks was bij het zoeken naar een woning in Neerijnen en dat uit zijn gedrag niet bleek en blijkt dat hij zich inspande. Zo zette hij pas 10 maanden na zijn benoeming in Neerijnen zijn huis in Valkenswaard te koop voor een 'onrealistisch bedrag'. Volgens de fractie blijkt uit dat gedrag geen betrokkenheid bij de gemeente Neerijnen.
Fractievoorzitter Van Kuilenburg bood de inwoners van Neerijnen haar verontschuldigingen aan voor de verkeerde kandidaatskeuze in 2011.
Van Kuilenburg steunt desondanks de motie niet vanwege de termijn van 1 januari 2014. Voor haar fractie is de situatie duidelijk en moet Van Hedel per direct vertrekken.

'Kwestie kent alleen verliezers'

Het CDA zegt dat de kwestie alleen verliezers kent en diepe wonden slaat in de gemeente. Van Hedel heeft niet alleen steken laten vallen, aldus fractievoorzitter Verseijl, ook heeft hij laten zien 'lak te hebben' aan de opvattingen van andersdenkenden die stelden dat hij in Neerijnen hoorde te wonen. 'Ik zie geen basis meer voor verdere samenwerking', aldus Verseijl. 

Van Hedel: avondeten was 'galgenmaal'

Burgemeester Van Hedel zei in een reactie dat hij niet had kunnen vermoeden dat de rode kool die hij voor de raadsvergadering in zijn huis in Haaften, 'achter de kartonnen ramen' had gegeten, zijn galgenmaal zou zijn. Hij zei te hebben gehoopt na maanden een vervelend dossier te kunnen afsluiten. 
Van Hedel zei dat hij zich in de maanden dat de discussie over zijn woonsituatie speelde, in het verdachtenbankje geplaatst voelde, wat voor hem reden was soms 'geïrriteerd' te reageren op de kritiek.
Wat betreft het BING-rapport zei Van Hedel dat het klopt dat hij niet binnen de gestelde termijn in Neerijnen woonde. De raad had volgens hem formeel op de dag van zijn installatie een ontheffingsverzoek moeten indienen omdat hij 'zeker niet de enige burgemeester in Nederland' was die de termijn van één jaar heeft overschreden. Hij wees daarbij op de slechte huizenmarkt.
'Ik heb niet de behoefte gehad te misleiden door ergens een achterafkamertje te huren', aldus Van Hedel. Die benadrukte dat hij zijn best heeft gedaan tijdig huisvesting te vinden. hij verwees naar contracten met de aannemer die hij binnen het jaar had getekend, om daarmee aan te tonen dat hij van plan was zo snel mogelijk in Neerijnen te gaan wonen.
Van Hedel onderschreef meermalen de conclusie van BING dat hij de raad actiever en op eigen initiatief had moeten informeren.
Van Hedel deelde tot slot nog een sneer uit naar voormalig wethouders die op 16 augustus 2012 een positief besluit zouden hebben genomen over een tegemoetkoming aan Van Hedel en een dag later in een vergadering met de coalitiepartijen twijfels uitten over Van Hedels huurcontract, 'een gekochte overeenkomst'. 'Een gebrek aan professionaliteit', aldus Van Hedel. 
Van Hedel prees de PvdA die suggereerde Van Hedel een kans te geven en een coachingstraject te starten. Ook één van de drie VVD-raadsleden was die opvatting toegedaan. De overige twee VVD'ers steunden de SGP-motie. 

Motie: termijn tot 1-1-2014

Van Hedel gaf de raad in zijn slotwoord voor de stemming over de motie aan dat hij bij het aannemen daarvan de komende periode 'objectief, neutraal en onafhankelijk' zal blijven optreden, met respect naar de gemeenteraad. 'En ik zal ook iedereen een hand blijven geven.' 
De motie werd om 22:30 uur aangenomen met 9 tegen 6 stemmen.