Nieuws

Opkomst waterschappen weer laag

ARNHEM - De opkomst voor de onlangs gehouden waterschapsverkiezingen was ouderwets laag.
Bij Waterschap Rivierenland was de opkomst 23%, gelijk aan de opkomst in 2005.
Waterschap Vallei en Eem meldt een opkomst van 24,75 procent. In 2005 was dat 24,5 %. Rijn en IJssel kende een opkomst van 24,56 procent.
Opvallend is het hoge aantal ongeldige stemmen. Bij Vallei en Eem was bijna 10 procent van de 119.549 uitgebrachte stemmen ongeldig. Bij Rivierenland waren 17.320 stemmen ongeldig, eveneens 10 procent van het totaal.