Nieuws

Petities tegen extra goederentreinen aangeboden

DEN HAAG - Leden van de belangenverenigingen Rona en de Stichting Spoorhinder hebben dinsdag in Den Haag petities aangeboden tegen de toename van het aantal goederentreinen in Oost Nederland.
De petities werden in ontvangst genomen door vicevoorzitter Tjeerd van Dekken (PvdA) van de commissie Infrastructuur en Milieu. 
Van Dekken krijgt de petities aangeboden.
De belangenverenigingen strijden al langer tegen de gevolgen van het zogenoemde plan Hoogfrequent Spoor, bedoeld om op het spoor meer ruimte te krijgen voor zowel passagiers als goederentreinen. Met name in het oosten van het lang leidt dat tot de komst van meer goederentreinen. De bewonersgroepen vrezen voor extra geluid- en trillingshinder.
Volgens de bewonersgroepen wordt de Betuwelijn niet optimaal benut en moeten de oude spoorlijnen in het oosten van het land nu plaats bieden voor de goederentreinen.
De actiegroepen hopen dat van uitstel nu afstel komt.