Nieuws

Sloot niet op orde, boete dreigt voor landeigenaren

APELDOORN - 2150 grondeigenaren krijgen een waarschuwing van Waterschap Vallei en Veluwe.
De grondbezitters hebben de sloten langs hun land niet goed onderhouden.
Waterschap Vallei en Veluwe heeft begin november in haar werkgebied van Elburg tot Wageningen en Eemnes tot Twello haar jaarlijkse slotenschouw gehouden. Zo'n 100 medewerkers controleerden in totaal 3500 kilometer sloot. 

Onderhoud verplicht

Grondeigenaren zijn verplicht de sloten langs hun grond schoon te houden en de oevers te maaien. Volgende week valt bij de eigenaren die dat nalieten een waarschuwingsbrief van het waterschap op de mat. Zij hebben tot 26 november de tijd om hun sloten op orde te krijgen. Dan volgt een hercontrole. 

Boete dreigt

Mocht bij de hercontrole blijken dat de sloot nog steeds niet goed is onderhouden, dan schrijft het waterschap een boete uit. Ook wordt de onderhoudsplichtige grondeigenaar verzocht alsnog zijn sloten aan te pakken. Als dat nog steeds niet gebeurt, kan het zover komen dat het waterschap zelf het onderhoud gaat doen. De grondeigenaar krijgt dan de rekening.