Nieuws

'Meer allochtone stagiairs nodig'

EDE - De gemeente Ede moet meer allochtone stagiairs aannemen als voorbeeld voor bedrijven.
Dat zegt de Adviesraad Participatie en Integratie.
Probleem is dat allochtone jongeren vaak minder makkelijk een stageplek krijgen en dat de uitval vervolgens een stuk hoger is dan bij autochtonen. Bij sommige opleidingen valt de helft van de allochtone stagiairs uit.
Volgens de adviesraad is dat aantal terug te dringen door niet alleen studenten, maar ook bedrijven beter voor te bereiden op een stage. Ook moet er meer gedaan worden om taalachterstanden terug te dringen.