Nieuws

Nieuw beschermd stadsgezicht Arnhem

ARNHEM - Arnhem heeft er een door het rijk beschermd stadsgezicht bij: het Sonsbeekpark en omgeving.
Daaronder vallen behalve Sonsbeek ook Park Zijpendaal, Gulden Bodem, de Burgemeesterswijk en de Transvaalbuurt.
Eigenaren moeten bij een grote ingreep aan hun pand een vergunning aanvragen. De gemeente zal die dan toetsen aan het bestemmingsplan, dat binnenkort zal worden vernieuwd. Bewoners van de Burgemeesterswijk en de Transvaalbuurt krijgen er een brochure over. Niet alleen panden, maar ook onder meer straten, pleinen, bruggen, groen en straatmeubilair vallen onder het rijksbeschermd stadsgezicht.
Arnhem had al zes beschermde stadsgezichten: Geitenkamp, Spijkerkwartier-Boulevardkwartier, Patrimoniumbuurt-Vogelwijk, Sonsbeekkwartier-Noord, Van Verschuerwijk en de Mussenberg.