Nieuws

Nijmegen komt met erfgoedlijst na omstreden sloop

NIJMEGEN - Inwoners van Nijmegen kunnen in november gebouwen, plekken en objecten aandragen die voor de slopershamer behoed moeten worden.
De gemeente zegt met de lijst herhaling te willen voorkomen van de ophef en verontwaardiging die ontstond na de sloop van verpleeghuis Margriet.
Het verpleeghuis lag binnen een schil rond het centrum die er in de Tweede Wereldoorlog flink van langs heeft gekregen. Voor de omwonenden was het onacceptabel dat het gebouw, een van de weinige panden die het oorlogsgeweld had overleefd, gesloopt zou worden.
Die kwestie heeft volgens de gemeente duidelijk gemaakt dat niet alleen deskundigen maar ook de 'gewone' Nijmegenaar recht van spreken hebben als het gaat om waardevol erfgoed. 

Kalm aan met de sloopkogel

Nijmegen gaat de eigenaren van panden op de concept-aandachtslijst informeren over het feit dat ze mogelijk in het bezit zijn van waardevol erfgoed. Dat moet ongewenste sloop voorkomen, aldus de gemeente die benadrukt dat objecten op de lijst niet automatisch een monumentenstatus krijgen. Wel krijgt het college van B en W de mogelijkheid om een beschermingsprodecure te beginnen als een sloopaanvraag binnenkomt voor een object op de lijst. 
De kans is groot dat de criteria voor het aanwijzen van een monument worden aangepast, aldus de gemeente.
Wie een gebouw of object wil aandragen kan dat doen via de website van de gemeente Nijmegen.