Nieuws

Energiefabriek Olburgen open voor publiek

OLBURGEN - De Energiefabriek in Olburgen (gemeente Bronckhorst) was zaterdag voor het eerst gopend voor publiek.
In de aangepaste waterzuiveringsinstallatie wordt rioolslib vergist tot biogas. Daarbij wordt meer energie geproduceerd dan nodig is voor het zuiveringsproces. Deze 'extra' energie gaat naar de nabijgelegen aardappelverwerker Aviko. Ook worden fosfaten teruggewonnen. Daarvan wordt weer kunstmest gemaakt.

Olburgen loopt voorop

De Nederlandse waterschappen werken op dit moment samen met wetenschappers en bedrijfsleven hard aan de ontwikkeling om steeds meer energie en grondstoffen uit afvalwater te halen. Olburgen loopt voorop in dit proces. Het afvalwater van Aviko bevat veel stoffen die nuttig gebruikt kunnen worden.

Rioolwater bron van energie

De Energiefabriek Olburgen is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel om de afvalwaterzuivering energieneutraal of zelfs -leverend te maken. Het rioolwater bevat in theorie 10 keer meer energie dan nodig is voor de zuivering. De Energiefabriek werd in mei officieel geopend.
De kwaliteit van het oppervlaktewater is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Dat zuiveringsproces kost veel energie. De 350 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland verbruiken net zoveel energie als 250.000 huishoudens.

Meer Gelderse initiatieven

En er zijn meer Gelderse initiatieven waarbij afval omgezet wordt tot energie. Zo staat in Uddel een boerderij met 3600 kalveren. Zie:
Foto boven: archief