Nieuws

Dit zijn de gevolgen van Prinsjesdag (die we nu al weten)

ARNHEM - Ouderen met AOW worden zwaar getroffen door de bezuinigingen.
Sommige ouderen gaan er tot 10 procent op achteruit, zegt ouderenbond ANBO.
Volgens de ouderenbond gaan tweeverdieners met AOW en klein aanvullend pensioen veel meer achteruit dan de gemiddelde daling. 'Deze groep wordt zwaar getroffen door de stapeling van maatregelen. Dit omdat zij, meer dan andere bevolkingsgroepen, onder alle maatregelen lijdt,' zegt ANBO-directeur Liane den Haan.
De directeur stelt dat andere groepen het ook zwaar hebben, maar ouderen worden harder getroffen omdat zij veel zorg moeten betalen. Ook krijgen ze te maken met een opeenstapeling van koopkrachtmaatregelen en worden ze gekort op hun pensioen.

Lage inkomens leveren in

Huishoudens met een jaarinkomen tot 34.000 euro leveren volgend jaar het meest in, dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws zondag openbaar maakte. Ongeveer 4,5 miljoen huishoudens gaan er volgend jaar op achteruit. De overige 3 miljoen gaan er op vooruit.

Accijnzen weer omhoog

De accijns op diesel en LPG gaan met respectievelijk 3 en 7 cent omhoog. Pomphouders in de grensstreek eisten vorige week nog een 100.000 euro compensatie per bedrijf. Pomphouders zeggen inkomsten mis te lopen, omdat automobilisten over de grens tanken.

Minder wijn en bier

Ook de accijns op alcoholische dranken gaat omhoog. Wijnconsumptie is de afgelopen tijd met 8 procent gedaald door eerdere verhogingen.

Defensie maakt zich zorgen

Defensiepersoneel maakt zich openlijk zorgen over de toekomst. Defensie moet verder inkrimpen, een bataljon infanteristen en een compagnie mariniers worden mogelijk geschrapt. Vorige week is een outplacementbureau opgericht voor boventallig defensiepersoneel. Er worden 35 JSF-gevechtsvliegtuigen aangeschaft, veel minder dan oorspronkelijk gepland.