Nieuws

Zelhemse krijgt pauselijke onderscheiding

ZELHEM - Riet Kleve uit Zelhem heeft zondagochtend een bijzondere onderscheiding gekregen.
Ze is pauselijk onderscheiden. In ons land valt jaarlijks zo'n 15 mensen die eer te beurt. De onderscheiding:
Kleve krijgt de onderscheiding voor het werk dat ze verricht voor de Sint Jan de Doperkerk in Keijenborg. Ze is er dirigent van het kerkkoor en zit in de parochieraad.
Kleve was voorgedragen door haar zus Bep, dochter Gemma en vriendin Paulien Gasselinge. Ook schuttersgilde Sint Jan is van de partij omdat ze 160 jaar bestaan.