Nieuws

Bemiddelaar in conflict Epe

EPE - Er moet een bemiddelaar ingezet worden om het conflict tussen machinefabriek VMI en de gemeente Epe op te lossen.
Dat is het advies van de rechter in Zutphen.
De machinefabriek wilde via de rechter afdwingen dat de gemeente een aparte weg naar de fabriek aanlegt. De huidige toegangsweg is te smal volgens VMI. De gemeente Epe wil wel meewerken, maar vindt dat VMI dan wel 75 procent van de kosten moet betalen.
VMI heeft al aangegeven wel met een bemiddelaar om de tafel te willen. Het college van burgemeester en wehoutders in Epe is daar nog niet over uit.