Nieuws

Onteigenen boeren in uiterste nood

ARNHEM - In uiterste nood moet de provincie boeren kunnen onteigenen, zodat landbouwgrond omgezet kan worden in natuur.
Dat hebben Provinciale Staten woensdagavond besloten.
De landbouwgrond is nodig voor de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden. Bij Gelderse boeren is veel onrust ontstaan over de onteigeningsplannen.
Volgens de PvdA-Statenfractie komt de provincie honderden miljoenen euro tekort om landbouwgrond om te zetten in natuur. De fractie wil daarom dat de provincie er bij de minister op aandringt minder natuur aan te leggen.