Nieuws

Instellingen bieden geen garantie voor opvang

ARNHEM - Daklozen die niet kunnen bewijzen dat zij een binding hebben met de regio, worden vaak door opvangcentra geweigerd.
Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut dat zogeheten mystery guests inzette die zich meldden bij opvangcentra in 39 gemeenten waaronder Arnmhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Doetinchem.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om iedereen op te vangen die daar recht op heeft, ook personen die geen binding hebben met een bepaalde regio. Maar in de praktijk vragen veel gemeenten dat een dakloze kan aantonen dat hij tenminste twee van de laatste drie jaar ingeschreven stond bij de gemeente in kwestie. Dat beleid wordt onder meer gehanteerd in de vier grote steden die het indertijd invoerden om een stormloop op de opvang tegen te gaan.
Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid en Welzijn wijst de gemeenten op hun opvangplicht, ongeacht de herkomst van de hulpzoekende. Volgens hem mag het regiobeginsel er niet toe leiden dat mensen geen opvang krijgen.

Federatie Opvang 'geschokt'

De Federatie Opvang is geschokt door de uitkomsten van het onderzoek. 'Uit het rapport blijkt dat een groot gat gaapt tussen de wet, het beleid en de praktijk', aldus de federatie. Hoewel de toegang tot noodopvang bij wet is vastgelegd, voeren gemeenten en opvanginstellingen beleid dat daaraan tegengesteld is.

Gemeenten hebben opvangplicht

De Federatie - net als de staatssecretaris - op de wettelijke verplichting van gemeenten om mensen zonder huis en haard op te vangen, ook als zij geen binding hebben met een bepaalde regio. De instellingen in Gelderland zijn verdeeld over de aanpak voor een betere landelijke opvang. Die visies variëren van het afschaffen van de voorwaarden van regionale binding tot het aanscherpen ervan.