Nieuws

ChristenUnie in bres voor schaapskuddes

ARNHEM - De ChristenUnie springt in de bres voor de Gelderse schaapskuddes.
De provincie wil subsidie voor 9 van de 13 schaapskuddes geven. Ook worden de regels voor subsidie wel strenger. De ChristenUnie stelt dat dit het einde betekent voor de kuddes op de Eder en de Ginkelse Heide.
'Voor Gelderland zijn de schaapskuddes alleen al vanuit recreatief en toeristisch oogpunt van enorme betekenis. De kuddes in Gelderland zijn te scharen onder de cultuurhistorische elementen in de provincie Gelderland. Daarom geen willekeur ten aanzien van het in stand houden van de kuddes', aldus de partij.