Nieuws

Woononderzoek Zutphen duurt langer

ZUTPHEN - Woonbedrijf ieder1 dat een woononderzoek houdt onder de inwoners van Zutphen, heeft de inlevertermijn met een week verlengd.
Bijna 3200 huishoudens hebben een brief ontvangen waarin wordt gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. De respons valt op dit moment nog tegen.
In het onderzoek wordt mensen gevraagd naar de huidige ervaring en toekomstige woonwensen. De uiterste inleverdatum wordt nu 26 september. Om inzenders te stimuleren, verloot de corporatie onder de deelnemers drie ballonvaarten voor twee personen.