Nieuws

Bouw terrein Lorentz-Oost mag

HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk heeft een ontheffing gekregen van het ministerie van LNV voor de aanleg van het Regionale Bedrijventerrein Lorentz-Oost.
De ontheffing op de Flora- en Faunawet is nodig om te mogen bouwen.
Eerder werd duidelijk dat de beschermde modderkruiper op het terrein leeft, maar die is volgens onderzoekers niet in gevaar.