Nieuws

Gelderse windenergie in de knel

ARNHEM - Drie op de vier windmolenprojecten die in Gelderland van start gaan, worden uiteindelijk niet uitgevoerd.
Dat blijkt uit een analyse van het ministerie van VROM.
Gelderland scoort landelijk gezien erg slecht met gemiddelde slagingskans van 24 procent voor deze projecten. Alleen in Limburg lopen nog meer windmolenprojecten vast.
Het zijn vooral de burger en de gemeenteraad die de windmolen uit hun nabije omgeving weren. Zij vrezen dat de bouwwerken het landschap ontsieren en de waarde van nabijgelegen huizen doen dalen.