Nieuws

Nog geen oplossing zwakke brug Lochem

LOCHEM - De verkeerslichten op de Lochemse brug in Lochem blijven vooralsnog staan, zodat het verkeer slechts in één richting over de brug kan rijden.
Zo kan de veiligheid van de weggebruikers het best gegarandeerd worden. Dat zegt het college van B en W van de gemeente Lochem.
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat bleek vorig jaar juni dat de brug niet bestand is tegen de zware vrachtwagens die eroverheen rijden. De brug in de Stationsweg vervult een belangrijke rol voor het regionale verkeer.
De stoplichten blijven staan zolang er geen definitieve oplossing is. De provincie Gelderland, de gemeente Lochem en Rijkswaterstaat voeren daarover gesprekken.