Nieuws

Nieuw lid Gezondheidsraad benoemd

NIJMEGEN - Onderzoeker Jan Willem Leer van het Nijmeegse Radboudziekenhuis wordt lid van de Gezondheidsraad.
Met die benoeming heeft de Gezondheidsraad nu 17 Radboudwetenschappers als lid.
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijke instelling die ministers en parlement adviseert over het verbeteren van de volksgezondheid.
Zo geeft de Gezondheidsraad advies over stamcelonderzoek, preventie van overgewicht en hinder van nachtelijk kunstlicht voor mens en natuur.