Nieuws

Achterhoek: meer leegstand winkels

ARNHEM - Het aantal leegstaande winkelpanden is in 2013 opnieuw toegenomen, meldt Locatus, bureau voor winkelinformatie.
In de Achterhoek is de leegstand 'bovengemiddeld'.
In 2013 steeg het aantal leegstaande winkelpanden met meer dan 1000 naar ruim 15.000. Oorzaken zijn de afname van de bestedingen en de groeiende populariteit van internetwinkels.
Regionaal zijn de verschillen groot. Zuid-Limburg en de regio Delfzijl kennen een grote leegstand. In Gelderland scoren de regio's Arnhem Nijmegen 'gemiddeld' en de Veluwe en het Rivierengebied 'laag'.

Leegstand duurt niet lang

Overigens staan de panden niet overal even lang leeg. Van alle leegstaande winkelpanden staat 44% minder dan een jaar leeg en nog eens 34% staat minder dan 3 jaar leeg. Uiteindelijk staat dus slechts 22% van de leegstaande panden langer dan 3 jaar leeg.
De kledingbranche zorgt voor de meeste leegstand, maar is ook verantwoordelijk voor het weer in gebruik nemen van lege panden. In 2013 werden 500 leegstaande panden weer in gebruik genomen door een kledingzaak. Ook kappers en restaurants zorgden ervoor dat leegstaande panden weer een nieuwe invulling kregen.