Nieuws

Stadspartij:opheldering over maaien

ZUTPHEN - De Stadspartij Zutphen wil met spoed uitleg van de gemeente over het maaien van bermen en slootkanten.
Een week geleden stelde de partij al schriftelijke vragen na klachten van de Vogelwerkgroep Zutphen. Die zegt dat vogels en andere dieren slachtoffer worden van rigoureus maaien.
De Stadspartij stelt dat het maaien ook na het stellen van de vragen gewoon is doorgegaan. Volgens de Vogelwerkgroep zijn daarbij nesten van karekieten, waterhoentjes en meerkoeten vernield.