Nieuws

'Wachtlijst jeugdzorg kan korter'

ARNHEM - De wachtlijsten in de jeugdzorg kunnen een stuk korter.
Dat concludeert de wachtlijstpolitie, een commissie die de problemen in de jeugdzorg heeft onderzocht op verzoek van de provincie Gelderland.
Op dit moment wachten zo'n 500 jongeren in Gelderland op hulp van jeugdzorg. De wachtlijstpolitie vindt dat vooral Bureau Jeugdzorg een stuk sneller moet werken. Jongeren moeten binnen drie weken worden geholpen, nu is dat nog negen weken.
Ook moeten de verschillende instanties beter samenwerken.