Nieuws

Was het een valwind of een windhoos in Huissen?

HUISSEN - De enorme schade aan de kassen in Huissen is mogelijk veroorzaakt door een valwind, zegt Meteo Consult.
Maar het Wageningse weerbureau sluit ook een windhoos niet uit.
Op basis van de beelden en de foto's die Meteo Consult heeft gezien, durven de meteorologen niet te zeggen welk weerfenomeen het is geweest. Een valwind richt schade aan in één richting; bij een windhoos gebeurt het in alle richtingen.
Op radarbeelden van vrijdagavond is volgens de meteorologen wel duidelijk te zien dat ten zuidoosten van Arnhem er extra slingerbewegingen in de bui zitten.
In Wageningen keken de meteorologen vrijdagmiddag ook hun ogen uit. In de weerkamer werd een zeer bijzonder fenomeen waargenomen: een bolbliksem. Diverse meteorologen keken door het raam en zagen in de verte een bolbliksem die enige tijd leek vast te zitten. Het object bewoog heen en weer langs een paal, waar even daarvoor een bliksemschicht was te zien.
De schade in Angeren (foto: Anja Biezeman)