Nieuws

Leefgebied ganzen in ruil voor brug

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen gaat meewerken aan de inrichting van een 50 hectare groot leefgebied voor ganzen in de Havikerwaard bij Rheden.
Het nieuwe natuurgebied moet vogels gaan herbergen die hun huidige overwinteringsgebied verliezen door de bouw, in 2010, van de nieuwe Nijmeegse stadsbrug.
Het is de eerste keer dat op zulke grote schaal 'natuurcompensatie' wordt toegepast. Dat gebeurt volgens Europese regels. Nijmegen is nog in gesprek over een compensatiegebied van drie hectare voor moerasvogels in Driel.