Nieuws

Geen verbod afschot drachtig zwijn

ARNHEM - Er komt geen verbod op het afschieten van drachtige zwijnen op de Veluwe.
Dat antwoordt minister Verburg op vragen van de Partij voor de Dieren, die voor zo'n verbod pleit.
Volgens Verburg worden er in de winter zeugen afgeschoten om ervoor te zorgen dat er evenveel mannetjes- als vrouwtjeszwijnen op de Veluwe lopen. Het is dan onvermijdelijk dat daar ook drachtige zeugen bij zitten, aldus de minister.
In het afgelopen jachtseizoen zijn op de Veluwe 174 drachtige zwijnen afgeschoten; 8 procent van het totale aantal zeugen dat is gedood.
Verburg wijst erop dat jagers geen zeugen mogen afschieten die pas hebben geworpen. De biggen zijn om te overleven afhankelijk van de zorg van hun moeder.
De Partij voor de Dieren stelde de Kamervragen nadat er foto's waren opgedoken waarop dode biggenfoetussen staan.