Nieuws

CDA: wijs ouders op gevaar drank

EDE - De gemeente Ede moet ouders beter voorlichten over de gevaren van alcohol.
Ouders weten namelijk maar weinig over het drankgebruik van hun kinderen. Dat concludeert het CDA na een onderzoek naar het alcoholgebruik onder jongeren.
Uit het onderzoek onder jongeren in het buitengebied van Ede blijkt dat ongeveer 40 procent regelmatig in een drankkeet komt. Het CDA ondersteunt daarom het beleid van de gemeente Ede om alle keten te sluiten.
Wel moet Ede beter zoeken naar alternatieven voor de drankketen, vindt het CDA.