Nieuws

Rijksgeld voor homo-acceptatie

ARNHEM/NIJMEGEN - Het Rijk stelt geld beschikbaar aan Arnhem en Nijmegen dat besteed moet worden aan het bevorderen van de sociale acceptatie van homoseksuelen.
Het Rijk wil dat gemeenten actiever worden op het terrein van homo-emancipatie en heeft daarvoor afspraken gemaakt met veertien steden, waaronder Arnhem en Nijmegen.
Gedacht wordt aan het creeëren van ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen en het bijdragen aan een positievere beeldvorming en veiligheid.