Nieuws

Onderzoek naar toewijzen zorg Ede

EDE - De gemeente Ede gaat samen met de zorgaanbieders bekijken of de manier waarop zorg wordt toegewezen wel klopt..
Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) worden veel cliënten door de gemeente aangemeld voor een minder intensieve huishoudelijke verzorging dan voorheen. Thuiszorgorganisaties krijgen hierdoor minder geld.. Het onderzoek van de gemeente en de zorgaanbieders moet eind 2007 worden afgerond.