Nieuws

Werkervaring voor Glenn Mills-jeugd

WEZEP - De Glenn-Millsschool in Wezep gaat leerlingen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Dat gebeurt met geld van ondernemersorganisatie VNO-NCW.. Er komen werkervaringsplekken en ook start de Hoenderloo Groep, waaronder de Glenn-Millsschool valt, een leer- werkbedrijf dat door studenten wordt gerund.. Het geld komt uit het Fonds 100 jaar VNO-NCW. Daarmee ondersteunt de organisatie ieder jaar een andere instelling die een maatschappelijke doelstelling nastreeft.