Nieuws

Onderzoek naar behoud kerkgebouwen

ARNHEM - De provincie Gelderland richt een werkgroep op die gaat onderzoeken hoe religieuze gebouwen in de provincie behouden kunnen blijven..
Veel kerkgebouwen in Gelderland zijn in slechte staat. Het bisdom in Den Bosch heeft onlangs aan de bel getrokken, omdat er geen geld is om al deze gebouwen te onderhouden.. De provincie gaat nu met de bisdommen Den Bosch en Utrecht en de Nederlandse Hervormde Kerk kijken hoe het verval van de religieuze gebouwen het beste kan worden aangepakt. Zo wordt bekeken of sommige kerkgebouwen voor andere doelen kunnen worden gebruikt.