Nieuws

Onderzoek naar dassenburcht Putten

PUTTEN - De provincie gaat alle drie tracés van de nog aan te leggen rondweg bij Putten onderzoeken om te kijken of er een dassenburcht is.
Dat heeft het provinciebestuur besloten.. Begin deze maand werd bekend dat er een dassenburcht is gevonden op het traject voor de omlegging van de N303. De provincie onderzoekt of dit uitgekozen tracé om de dassenburcht kan worden heengeleid.. Ook worden de andere twee alternatieven nog eens onder de loep genomen.