Nieuws

Nieuwe vergaderstijl raad Zutphen

ZUTPHEN - De gemeenteraad van Zutphen vergadert in het vervolg in een nieuwe vorm..
De gemeenteraad komt voortaan niet meer maandelijks, maar iedere twee weken bijeen. De aparte commissies, die een soort specialistenteams van de raad vormden, worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen forumvergaderingen waarin burgers een grotere rol kunnen spelen. Die vergaderingen dienen ter voorbereiding van de raadsbesluiten.. Een strakke tijdsplanning van de onderwerpen moet ervoor zorgen dat het voor burgers aantrekkelijker wordt om de vergaderingen te bezoeken.