Nieuws

Aanpak schoolverlaters KAN-gebied

NIJMEGEN - De regio Arnhem-Nijmegen spant zich het komende schooljaar extra in om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen..
Hiervoor krijgt de regio extra geld van het ministerie van Onderwijs. De extra aandacht is vooral gericht op 18 tot 23 jarigen die er niet in slagen een HAVO- of MBO-diploma te halen. Deze groep telt namelijk de meeste leerlingenuitval.. Vorig jaar hebben in de regio Nijmegen ruim 1500 leerlingen zonder diploma hun school verlaten.