Nieuws

AZC in Arnhem-Zuid weer open

ARNHEM - Het asielzoekerscentrum Vredenburg in Arnhem-Zuid, dat vorig jaar dichtging, gaat per direct weer open.
Het college van B&W heeft ingestemd met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.. Reden is dat er een grotere vraag is naar opvangplaatsen voor asielzoekers die al een asielaanvraag hebben gedaan. Ook zijn er plaatsen nodig voor mensen die een verblijfsvergunning hebben en zich voorbereiden op inburgering.. In het voormalige AZC zaten tijdelijk mensen die zich op een asielaanvraag voorbereidden, maar die groep is juist een stuk kleiner geworden.