Nieuws

Grote opkomst slibstorthoorzitting

ARNHEM - Ongeveer 100 belanghebbenden zijn dinsdagavond naar de hoorzitting van de provincie gekomen over plannen voor slibstort in de Ingensche Waarden..
Op deze avond kon er officieel bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. Het provinciebestuur wil een vergunning afgeven om ook sterk vervuild baggerslib in de zandafgraving bij Ingen te storten.. De omwonenden van de zandafgraving hebben hier grote bezwaren tegen. De angst bestaat dat het vervuilde slib uiteindelijk toch de hele Betuwe in kan stromen.