Nieuws

Extra geld verplaatsing boerderijen

ARNHEM - De provincie trekt 16 miljoen euro extra uit voor de verplaatsing van agrarische bedrijven.
De verplaatsingen zijn nodig voor een betere balans tussen landbouw en natuur en milieu.. Omdat het aantal aanvragen voor verplaatsing het beschikbare budget te boven ging, heeft Gelderland 16 miljoen euro extra ter beschikking gesteld. Tweederde daarvan wordt later door het Rijk terugbetaald.. In totaal kunnen 45 bedrijven op de Veluwe, in de Achterhoek en in de Gelderse Vallei worden verplaatst. Het gaat vooral om varkenshouderijen, maar ook om pluimvee- en kalverhouderijen.