Nieuws

Start meldpunt asbest in Harderwijk

HARDERWIJK - Staatssecretaris Van Geel van VROM heeft in Harderwijk het landelijk meldpunt asbest in gebruik gesteld..
Mensen kunnen daar melden waar het kankerwekkende materiaal in de grond zit. Het meldpunt is ook voor eigenaren van wegen waar asbest in verwerkt is. Zij kunnen een schoonmaaksubsidie krijgen.. In Harderwijk en Goor is asbesthoudend productieafval van asbestverwerkende fabrieken Asbestona en Eternit destijds op grote schaal gebruikt als goedkope erfverharding.