Nieuws

Rijk stoot 4 Gelderse monumenten af

ARNHEM - 31 monumenten, waaronder 4 in Gelderland, gaan over van het Rijk naar de Nationale Monumentenorganisatie.
Dat staat in een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Blok wil dat het Rijksvastgoedbedrijf alleen panden beheert die het Rijk echt nodig heeft, zoals gevangenissen, kazernes en kantoren voor rijksambtenaren.
Bij de Nationale Monumentenorganisatie zijn op dit moment 8 organisaties aangesloten, waaronder Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Tot nu toe kost het beheer van de objecten rond de 5 miljoen euro per jaar. Dat hoeft het Rijk na de overdracht niet meer uit te geven. Volgens Blok gaat het niet om een bezuiniging. De Nationale Monumentenorganisatie krijgt eenmalig 61 miljoen euro.

In Gelderland gaat het om de volgende monumenten:

Gedenknaald Willem III in Apeldoorn. De Naald was een cadeau van de inwoners van Apeldoorn aan het bruidspaar koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Tegelijkertijd was het een eerbetoon aan de ouders van koningin Wilhelmina; koning Willem III en koningin-regentes Emma. De oprichting was een idee van de Apeldoornse burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius. Voor de bekostiging van het monument werd onder de Apeldoornse bevolking een collecte gehouden. Op Koninginnedag 2009 vond bij De Naald een aanslag plaats op de koninklijke familie.
Kasteel De Slangenburg in Doetinchem. Gebouwd tussen 1641 en 1680. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Slangenburg door de nazi's ingenomen. Heel wat bezittingen werden geroofd of vernield. Door het door de overheid opgerichte Beheerinstituut werd in 1945 bepaald dat Slangenburg vijandig bezit was. Het werd onteigend en viel als herstelbetaling toe aan de Staat der Nederlanden. Later zijn de voormalig Duitse eigenaren hiervoor schadeloos gesteld. 

De Kronenburgertoren in Nijmegen. De Kronenburgertoren is gebouwd in 1425-1426 en is een van de voornaamste overblijfselen van de vijftiende-eeuwse verdedigingswerken van Nijmegen. Toen men in de negentiende eeuw de vesting sloopte, besloot men de toren te sparen als een uitzonderlijk gaaf bewaard voorbeeld van middeleeuwse militaire architectuur. Bij de toren zijn ook restanten te zien van de vroegere muur en van 2 inwendig gemoderniseerde waltorens. De toren is een rond bakstenen gebouw van twee geledingen, beide op een uitkraging met rondboogfries. Inwendig telt het 4 boven elkaar gelegen vertrekken, alle voorzien van geschut en schietgaten. De waterspuwers op de onderste en bovenste verdieping zijn van hardsteen. De toren is gedeeltelijk gebruikt voor kruitopslag, wat de bijnaam Kruittoren verklaart.

Het Maarten van Rossumhuis in Zaltbommel. Tussen 1520 en 1620 als particulier woonhuis gebouwd. In 1881 aangekocht door het Rijk, vanwege belangstelling van de Commissie van Rijksadviseurs voor de Monumenten, De Stuers en Cuypers. In 1884 kwam er een kantongerecht in het pand. In januari 1934 werd het kantongerecht opgeheven. Het pand werd verhuurd om de oudheidskamer van Zaltbommel te huisvesten. In 1954 veranderde de vereniging haar naam in Stichting Maarten van Rossummuseum.
Bron foto's monumenten: ministerie van Binnenlandse Zaken.