Nieuws

Baggerwerkzaamheden in Groenlo

GROENLO - De gemeente Oost Gelre en waterschap Rijn en IJssel beginnen begin maart met het uitbaggeren van de stadsgracht en de vijvers bij de Buitenschans en de Wagenmaker in Groenlo..
In grote delen ligt een sliblaag tot een meter dik. De lichtverontreinigde baggerspecie wordt na indroging afgevoerd naar een stortlocatie. De zwaarverontreinigde bagger gaat naar een slibdepot in Zutphen.. De kosten bedragen ongeveer een miljoen euro en worden betaald door het Rijk, de gemeente en het waterschap.