Nieuws

Eerste huizen voor aanleg A15 aangekocht

ARNHEM - De eerste huizen, die plaats moeten maken voor de doorgetrokken A15, zijn aangekocht.
Dat meldt het projectbureau ViA15.
Voor de aanleg van de A15, tussen knooppunt Ressen en Zevenaar, moeten verschillende huizen en bedrijfsgebouwen aangekocht worden, voor de sloop. Volgens het projectbureau heeft Rijkswaterstaat inmiddels gesproken met alle eigenaren van huizen die liggen in het gebied waar de doorgetrokken A15 is gepland.

Schuren slopen

Een aantal eigenaren heeft er dus nu al voor gekozen om hun huis  aan Rijkswaterstaat te verkopen. Bij een enkele huizen die al zijn aangekocht, staan schuren die in zeer slechte staat zijn. Deze schuren worden volgend jaar gesloopt om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Explosieven

Het projectbureau ViA15 meldt verder dat begin 2015 onderzoek wordt gedaan naar niet gesprongen explosieven in de bodem van het toekomstige tracé van de A15. Het gaat om bommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gegooid, maat niet tot ontploffing zijn gekomen. Het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven wordt in eerste instantie in de buurt van het Pannerdensch Kanaal gedaan.

Archeologisch onderzoek

Een paar jaar geleden is er al een groot archeologisch onderzoek gedaan voor de aanleg van de A15. Er zijn toen enkele locaties buiten beschouwing gebleven die nu alsnog onderzocht worden. Het gaat om het gebied rondom de aansluiting bij Hengelder en Knooppunt Oud-Dijk, en een gebied ten zuiden van de spoorlijn Duiven-Zevenaar.