Nieuws

Nijmegen tegen hogere stand kanaal

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen is tegen de voorgenomen verhoging van het waterpeil in het Maas-Waal kanaal..
Omdat het water in de Maas vaak te laag staat voor de scheepvaart gaat Rijkswaterstaat het peil in de Maas verhogen. Door die verhoging komt ook het peil in het Maas-Waalkanaal hoger te staan. Dat leidt volgens de gemeente tot wateroverlast voor omwonenden.. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat een speciale sluis aanlegt, zodat het peil in het Maas-Waalkanaal niet stijgt. Als Rijkswaterstaat de sluis niet aanlegt, wil Nijmegen de schade voor bewoners en de gemeente volledig vergoed zien.