Nieuws

Parkeerkelder Radboud voor patiënt

NIJMEGEN - De parkeergarage van het Nijmeegse Radboudziekenhuis moet alleen nog toegankelijk zijn voor patiënten en bezoekers.
Dat stelt de Raad van Bestuur in het nieuwe parkeerbeleid.. Voor de medewerkers van het ziekenhuis wordt een nieuw parkeerterrein ingericht op het Universiteitsterrein. Het ziekenhuis kampt al jaren met een tekort aan parkeerplaatsen.. Met de maatregel wil het bestuur van het Radboud meer plekken creëeren voor patiënten en bezoekers. Een nieuwe parkeergarage op het terrein moet voorjaar 2007 klaar zijn.