Instellingen

Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Omroep Gelderland wordt geleid door een statutair directeur/bestuurder met een Raad van Toezicht als toezichthouder.

Directeur/bestuurder:

 • Guus van Kleef

Raad van Toezicht:

 • Harm Bruins Slot (voorzitter)
 • Wim Papperse
 • Gita Oorburg
 • Gonnie van Dijken
 • Pim Miltenburg

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES

Guus van Kleef, Arnhem

 • Directeur-bestuurder Stichting Omroep Gelderland (bezoldigd)
 • Voorzitter Overleg Regionale Omroepen sinds 2018 (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Sonsbeek & State of Fashion sinds 2015 (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Kruispunt (opvang dak- en thuislozen) sinds 2011 (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht NJO Nederlands Jeugd Orkest sinds 2010 (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting Halfvol sinds 2015 (onbezoldigd)

Harm Bruins Slot, Utrecht

 • Voorzitter Raad van Toezicht Geldersch Landschap & Kasteelen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wilde Ganzen (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Het Nationale Park De Hoge Veluwe (onbezoldigd)

Wim Papperse, Hummelo

 • Directeur Bedrijfsvoering Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en IE Beheer B.V. (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Muziekschool Oost-Gelderland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (onbezoldigd)

Gita Oorburg, Arnhem

 • Senior communicatieadviseur Coöperatie VGZ (bezoldigd)

Gonnie van Dijken, Wekerom

 • Hoofd Internationale Sanctiewet- en regelgeving Rabobank Nederland (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Archeologische Vereniging Oost-Gelderland, Zuid-Veluwe (onbezoldigd)

Pim Miltenburg, Bemmel

 • Hoofd Operatiën, plv. Politiechef Eenheid Oost Nederland (bezoldigd)
 • Lector in de katholieke kerk Lingewaard (onbezoldigd)
 • Vrijwilliger bij Arnhemse weekendschool, Leuk om te leren (onbezoldigd)
 • Taalcoach via Stichting Vluchtelingenwerk (onbezoldigd)