Rijk van Nijmegen

Pilot met opvallende blauwe Stadshoppers met drie maanden verlengd

Stadshopper
Stadshopper © Gemeente Nijmegen
NIJMEGEN - De proef met de Stadshoppers – elektrische busjes die mensen gratis door het Nijmeegse centrum vervoeren – wordt door het stadsbestuur met drie maanden verlengd tot 1 juli. Ondanks dat er per dag maar dertig mensen gebruik van maken, is de gemeente tevreden over de pilot. “De bekendheid van de Stadshopper neemt toe.”
Met het verlengen van de pilot, die op 1 oktober vorig jaar van start ging, wil de gemeente Nijmegen kijken of het gebruik en de bekendheid ook de komende maanden verder blijven toenemen. De Stadshopper vervoert nu iedere dag ongeveer dertig mensen. Niet veel, maar een stuk meer dan in het begin toen er dagelijks gemiddeld slechts zes passagiers waren. 
Ondanks het nog altijd geringe aantal passagiers is de gemeente tevreden, ‘omdat de proef waardevolle informatie oplevert over de levensvatbaarheid van het invoeren van een dergelijk vervoerssysteem’, zegt een woordvoerder. De pilot met de Stadshoppers heeft als doel om te zien of het een goed alternatief is voor bezoekers die normaal gesproken met de auto, bus of niet naar de binnenstad komen.
Tijdens het vervolg van de pilot zullen de busjes dagelijks pas vanaf 12.00 uur gaan rijden, in plaats van al om 10.00 uur. Reden daarvoor is het gebrek aan animo onder passagiers om in de ochtend gebruik te maken van de Stadshoppers. Het schema blijft verder wel hetzelfde. De Stadshoppers – met plaats voor vier passagiers – rijden iedere tien minuten een vaste route. Er zijn onderweg acht haltes waar mensen kunnen in- en uitstappen, Mariënburg, Ziekerstraat, Molenstraat, Plein 1944, Grote Markt, Pijkestraat, Joris Ivensplein en Nijmegen Centraal Station. 

Stadshopper uitgerold?

Om de bekendheid van de Stadshoppers te vergroten, promoot de gemeente het initiatief met posters bij de haltes, met advertenties, via de website en op de busjes zelf. Gebruikers en niet gebruikers van de Stadshoppers worden aangemoedigd om hun mening te geven over het initiatief. “Zo hebben in januari 1500 mensen een vragenlijst over de Stadshopper ingevuld. Daardoor krijgen we goed inzicht in wat mensen vinden van de Stadshopper en kunnen we na afloop van de pilot beter bepalen of het aanbieden van dit vervoer in de binnenstad werkt voor bezoekers die normaal niet komen of met de auto of bus komen.” Mocht de vraag naar het gebruik van de Stadshoppers groot zijn, dan wil de gemeente dit vervoer mogelijk structureel gaan aanbieden, aldus de woordvoerder.
De pilot kostte tijdens de eerste zes maanden ongeveer 230.000 euro. “Daaronder vallen de kosten voor de chauffeurs, de huur van de busjes en de campagne eromheen.” Het geld is afkomstig uit ‘beschikbare gelden’ van de gemeente, deels vanuit het actieplan Binnenstad en deels vanuit de mobiliteitsbegroting.