Rijk van Nijmegen

Nijmeegs centrum tijdelijk 1100 parkeerplaatsen minder; 650 definitief

Het stadhuis van de gemeente Nijmegen
Het stadhuis van de gemeente Nijmegen © Dion van Alem / RN7
NIJMEGEN - De VVD in Nijmegen heeft berekend dat er de komende drie jaar circa 1100 parkeerplaatsen gaan verdwijnen voor bezoekers in en nabij het centrum van de stad. Daarvan gaan zo'n 650 parkeerplaatsen definitief weg. De VVD maakt zich grote zorgen omdat de binnenstad de grootste werklocatie van Nijmegen is, waar veel mensen voor hun inkomen van afhankelijk zijn.
Deze week heeft de VVD-fractie in de gemeenteraad een groot aantal schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W. Het verdwijnen van zoveel parkeerplaatsen leidt volgens de VVD mogelijk tot nog meer leegstand in het centrum. Ook de kwaliteit van het aanbod in de binnenstad staat daardoor verder onder druk.

Richting 200.000 inwoners

De afname van het aantal parkeerplaatsen rondom het centrum kan tot gevolg hebben dat nog meer Nijmegenaren met de auto naar omliggende dorpen en steden gaan rijden. Dat draagt niet bij tot een beter milieu, of een betere economische veerkracht van Nijmegen, zo stelt de VVD.
Van zijn kant wijst het college er op dat Nijmegen richting de 200.000 inwoners gaat. Als die allemaal met de eigen auto reizen, dan slibt de stad in de toekomst helemaal dicht en komen er steeds meer files.

Extra ruimte voor groen

Daarom komen er steeds meer maatregelen om de particuliere auto terug te dringen uit de Nijmeegse binnenstad. Dat geldt overigens voor vrijwel alle binnensteden in heel Nederland. Zo wordt op veel wegen in Nijmegen straks maximaal 30 km per uur gereden. Op meer locaties zal men voortaan moeten betalen om te kunnen parkeren.
Door het weren van de auto is er in de toekomst meer ruimte voor groen en de noodzakelijke klimaataanpassingen. Ook ontstaat er zo extra ruimte voor wandelroutes en fietspaden. In nieuwe wijken zal er niet meer automatisch bij elk huis een parkeerplaats voor een auto worden gerealiseerd.